NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Kamiel LANSENS


Op 13 mei 1899 verschijnt Kamiel Lansens, samen met twee anderen, voor de Rechtbank van eerste Aanleg te Brugge. De beschuldiging ten laste van beide andere verdachten luidt: slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid als gevolg. Kamiel zelf, wordt slechts beschuldigd van medeplichtigheid aan de vechtpartij. Zo ontsnapt hij aan een effectieve veroordeling: het wordt 15 dagen gevangenis voorwaardelijk. Zijn 'collega's' krijgen respectievelijk één maand en zes maanden effectief.

Tien jaar later wordt Kamiel vermeld op de passagierslijsten van het schip 'Vaderland', dat vanuit Antwerpen op 17 april 1909 aankwam op Ellis Island nabij New-York. Hij was ongehuwd, en ging blijkbaar het terrein verkennen in Amerika (zie: 'Naar Amerika', Paul Van Laere, 2022). Bijna exact drie jaar later (14 april 1912) verging de Titanic: dat zou pas een mooi stamboomboekverhaal geweest zijn. Bij de volkstelling van 1910 woonde hij in Detroit.
Op 7 juli 1920 reisde Kamiel opnieuw vanuit Antwerpen, ditmaal met het schip 'Finland', via de USA naar zijn broer Richard in Chatham in Canada. Eén van de andere passagiers was Julia Dedeyne, net als hem afkomstig uit Zwevezele, maar 11 jaar jonger. Op de passagierslijst staan ze apart vermeld, zonder relatie.
Enkele maanden daarna, op 2 oktober 1920, huwden ze in Detroit.

Later moeten ze samen teruggekeerd zijn - misschien weer met - maar in elk geval naar het Vaderland. Ze woonden Zeswege nr 27 in Zwevezele. Er waren geen kinderen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be