NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petrus Josephus LANSSENS


Op 04.02.1779 moet Pieter, die omschreven wordt als bezemmaker en boerenwerkman, verschijnen voor de criminele kamer, omdat hij in de bossen van Pieter Madere in Zedelgem afvalhout gesprokkeld heeft: «Pieter Lanssens, over t’raepen van roolyngen in den bosch genaemt Den Veltcant gelegen ter prochie van Zedelgem competerende s(ieu)r Pieter Madere, by resolutie van den 4 february 1779 in de collegiale camer met gesloten deuren ontfaen scherp vermaen ende t’eynden dies geslaeckt van vangenisse.» (Uit de bewerking van criminele registers van het Brugse Vrije door Geert Tavernier, periode maart 1724 - januari 1796, register 17031, blz. 135v).

In januari 1780 wordt het gezin van Petrus en Anna zwaar getroffen door het noodlot. Mogelijk waren ze het slachtoffer van een besmettelijke ziekte, want met slechts twee dagen verschil sterven de kinderen Victoria-Francisca (7 jaar) en Isabella-Clara (2 jaar). Na dit drama worden ze verder beproefd: in 1781 overlijdt Pieter zelf, en in 1782 moet de weduwe Anna nog de jongste zoon Jacobus afstaan. Alleen de twee overblijvende kinderen groeien uit tot volwassen zonen.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be