NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Petrus LANSSENS


Petrus werd op zijn 19° voor een jaar gecolloqueerd. Hij verbleef van 22.02.1793 tot 29.03.1794 als 'crancksinnige vrylaet ten huyse van Jan Bauwens binnen de stad Brugge' (Rijksarchief Brugge - Registers van het Brugse Vrije n° 585 - Ontsloten door de VVF-krant Brugge, juli-aug. 2004).
Precieze details over zijn geestelijke toestand zijn ons niet bekend, maar in elk geval slaagt hij erin om in 1803 een huwelijk aan te gaan, zij het dat zijn vrouw Regina zomaar eventjes 17 jaar ouder was dan hem! Zij was sinds 6 jaar weduwe uit een eerste huwelijk met Joannes Hoste (+Zedelgem 13.08.1797). Waarschijnlijk was dit huwelijk een soort verzekering voor haar oude dag, aangezien Petrus toch een inkomen had als dagloner. Helaas is haar 'levensverzekering' voortijdig gestopt wanneer Petrus Lanssens in 1813 overlijdt. Uit zijn overlijdensakte maken we op dat dit huwelijk maatschappelijk niet aanvaard geweest werd, want in deze akte wordt Regina zelfs niet vermeld!


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be