NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Ludowicus WISEURE


Bij het huwelijk van Ludovicus en Anna maakt de pastoor melding van een kind dat geboren werd vóór het huwelijk. Op die manier kennen we meteen de afkomst van Anna-Theresia, want dat vroege kind (Barbara-Theresia Serruys) werd geboren op 22.01.1762 als dochter van Anna-Theresia Serruys, 22 jaar uit Ruddervoorde, en haar moeder Martha Wybo was de meter. In de geboorteakte van het eerste kind bìnnen het huwelijk (Isabella-Theresia Wyseure op 31.07.1764) vinden we ook de afkomst van Ludovicus ('35 jaar ex Ruddervoorde').
Hun levensloop vinden we daarna in omgekeerde chronologie. In de overlijdensakte van Anna-Theresia staat dat ze echtgenote is van Franciscus Naeyaert. In die huwelijksakte staat dan weer dat ze weduwe was van Gasparus-Ludovicus Spubrouck, waarmee ze huwde ze in 1786. Haar eerste man Ludovicus Wiseure moet dus overleden zijn kort voor 1786, maar niet in Ruddervoorde. Via de algemene database van overlijdens in West-Vlaanderen vinden we onmiddellijk één en slechts één mogelijkheid, nl in 1784 in Brugge.
De chronologie is dan als volgt:
- Ludovicus Serruys is overleden in Brugge-St-Anna op 20.11.1784. Wat hij op dat moment daar kwam doen is onduidelijk, maar hij was in ieder geval vreemd aan de parochie. De pastoor schrijft immers bij alle overlijdensakten een ganse uitleg, maar over Ludovicus geeft hij geen enkele inlichting. Hij schrijft integendeel uitdrukkelijk dat hij niets weet over de leeftijd en afkomst van de overledene ('ignorentur'). De snelle begrafenis - nog dezelfde dag - is overigens ook ongewoon. Zou Ludovicus misschien een besmettelijke ziekte gehad hebben?
- Anna Serruys hertrouwde op 06.06.1786 in Ruddervoorde met de weduwnaar Gasparus-Ludovicus Spubroeck, die er overleed op 07.07.1795, 60 jaar oud.
- Ze huwde een derde maal op 07.09.1795 in Ruddervoorde met Franciscus Naeyaert, die haar op 28.12.1801 overleefde.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be