NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Maria Magdalena Cornelia LANSEN


'Zuster Maria' was van bij haar intrede als novice in het klooster op 25.03.1957 verbonden aan de school van Spermalie in het centrum van Brugge. Op 24.08.1959 legde ze haar kloostergeloften af. Vanaf 1962 werd ze er verantwoordelijke voor het internaat. Vanaf 1984 was ze Algemene Overste van de 'Congregatie van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie'. Deze Congregatie heeft naast het klooster in de Snaggaardstraat nr 9 te Brugge, ook een klooster in de Polderstraat nr 72 B te St-Kruis en in de Kerkstraat nr 72 te Wenduine, samen zo'n 35 zusters.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be