NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Pieter Frans LANSEN


De geboorte van Pieter-Frans werd niet tijdig ingeschreven bij de burgerlijke stand te St-Joris. Daarom kwam er een jaar later, op 22 februari 1878, te Veurne een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Hierin werd deze geboorte vastgelegd op 16 januari 1877, en werd bevolen om ze bij te schrijven in de marge van de geboorteregisters van het jaar 1877. De door de rechtbank vastgelegde datum kan echter onmogelijk correct zijn, want 2 maanden erna - in maart 1877 - was in het gezin een ander kind - Franciscus Lansen - geboren. Toch merkwaardig dat de rechtbank dit aanwezige bewijs niet in overweging genomen heeft. Ook merkwaardig dat er in het vonnis nergens vermeld staat dat het bewuste kind intussen al 9 maanden overleden is. In die overlijdensakte staat dan nog wel de exacte leeftijd vermeld: 1 jaar + 4 maanden + 29 dagen. De kleine is dus geboren op 3 januari 1876, m.a.w. de rechtbank heeft zich van 1 jaar + 13 dagen vergist!


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.538 personen (individuals, personnes) d.d. 1 augustus 2023 - site: http://lanssens.be