NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Anne DENOO


Bij haar overlijden was Anne religieuze, en woonde aan de Sint-Antoniuskaai te Gent. Dat moet in het Sint-Antoniushof geweest zijn. Op de site cultuurkapel.be vinden we de historiek van het Sint-Antoniushof.

In 1488 werd te Gent de Sint-Antoniusgilde der haakbusschieters of kolveniers opgericht. Hun eerste oefenterrein aan de Ekkergemsevest ruilden ze op 9 juli 1532 in voor een nieuw terrein 'Ten Vogelenzang'. Hun thuishaven kreeg vanaf dat jaar de naam Sint-Antoniushof. Er werden nieuwe gildegebouwen opgetrokken waarin ze in 1641 hun intrek namen. Op initiatief van enkele Gentenaars, onder wie bisschop Van Eersel, werd het gebouw in 1777 omgevormd tot armenhospitaal en 'oudemannenhuys'.
Ongetwijfeld bestond er in het Sint-Antoniushof van bij de oprichting van het bejaardentehuis een kapel. In 1810 werd J.H. Schoorman benoemd tot pastoor van het hof. Hij liet in 1822 een nieuwe kapel bouwen, toegewijd aan Sint-Vincentius a Paulo. In 1843 werd hij opgevolgd door Idesbald Emmanuel Helias d'Huddeghem. Deze werd de grote weldoener en van de zusters, en van het Sint-Antoniushof. Hij liet de Vincentkapel aankleden: een hoofdaltaar in neobarok met beelden van Sint-Vincentius a Paulo, Sint Idesbaldus en Sint Jozef (door Jules Van Biesbroeck), met beelden van Onze Lieve Vrouw en Sint Jan (door Franck) en liet glasramen plaatsen waarin vooral het raam met de afbeelding van het begijntje Theresia Verhaeghen aandacht verdient. Opvallend waren verder de monumentale preekstoel uit 1844 met afbeeldingen van de Heilige Familie, Sint Antonius en Sint-Vincentius a Paulo, en het orgel door Van Denter. In 1911 werd door de Gentse firma Serck naar de plannen van Modest De Noyette een nieuw doksaal gebouwd en werd het orgel van Van Denter vervangen door een nieuw instrument.

Vandaag ligt de Vincentkapel nog altijd aan de Sint-Antoniuskaai. Het rusthuis Sint-Antonius ruimde in 1997 plaats voor 88 serviceflats van het OCMW. Het aanpalende Schuttershof werd door een privé aannemer omgebouwd tot luxe appartementen. Het Gentse OCMW besliste om de Sint-Vincentkapel te restaureren.
Bij de restauratie werd het oorspronkelijk uitzicht van de kapel zo getrouw mogelijk gerespecteerd. Sindsdien is de kapel een kunst- en cultuurruimte.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.059 personen (individuals, personnes) dd. 02 aug 2020 - site: http://lanssens.be