NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Francisca DENOO


Francisca bleef ongehuwd, maar ze was niet alleen. Ook haar zussen Theresia, Sophia en Mathilde Denoo, en haar broers Carolus en Aloisius Denoo bleven celibatair. Alle zes woonden ze samen als landbouwers op één hoeve in Lichtervelde. Een speciale familie, maar er is meer dan dat.

Francisca's verhaal is een van de meest bizarre van ons stamboomboek: zij is officieel tweemaal overleden!!
Op zondag 27 februari 1820 om drie uur na de middag verschenen haar vader Joannes Denoo en zijn gebuur Jacobus Desmet voor de ambenaar van de 'civielen staet' (burgerlijke stand) te Lichtervelde. Ze deden aangifte van het overlijden van Joannes' dochter Francisca Denoo, acht dagen oud. Francisca is inderdaad geboren op 20 februari 1820 en er is dus niet de geringste kans op vergissing mogelijk.
In de bevolkingsboeken van 1880-1900 te Lichtervelde vinden we echter de landbouwster Francisca Denoo, geboren in 1820, ongehuwde landbouwster, samenwonend met haar zusters en broers, en met een vermelding: 'overleden in Torhout'. In de registers van de burgerlijke stand van Torhout vinden we op vrijdag 2 augustus 1889 inderdaad het overlijden van Francisca Denoo, 'geboren op 20.02.1820 te Lichtervelde', met vermelding van de correcte ouders en op aangifte van haar eigen broer Carolus Denoo uit Lichtervelde.
Dit is onbegrijpelijk: een omwisseling met één van haar zussen is uitgesloten, omdat van alle zussen de levensloop bekend is. Moeten we nu aannemen dat Joannes en zijn gebuur in 1820 een valse aangifte gedaan hebben? Of was Francisca schijndood en is ze achteraf opnieuw ontwaakt? Een onopgelost raadsel ...


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.034 personen (individuals, personnes) dd. 18 jun. 2020 - site: http://lanssens.be