NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Remi-Maria-Jozef DENOO


Remi Denoo wordt geportretteerd in het boek 'Het dorp Wijnendale in de 20ste eeuw' door Manu Adriaens. Remi was zoon van cafébaas Charles Denoo. Zijn moeder overleed toen hij net 10 jaar oud geworden was, en hij werd verder opgevoed door zjn zeer godvruchtige stiefmoeder. Hij volgde lagere school in Wijnendale en studeerde verder in het college van Izegem, in het Klein Seminarie van Roeselare en in het Groot Seminarie van Brugge.
E.H. Remi Denoo werd priester gewijd in Brugge door Mgr Lamiroy op zaterdag 6 juni 1936. Zijn eremis was op maandag 8 juni 1936 in de gloednieuwe Wijnendaalse St-Jozefskerk, die pas 4 dagen eerder was ingewijd. Volgens het voormelde boek gingen daarmee de woorden van pastoor Deleu in vervulling, die jarenlang beloofd had aan Remi dat hij zijn eremis in de nieuwe kerk zou kunnen opdragen. De datum van Remi's priesterwijding was dus als deadline gehanteerd bij de bouw van de kerk.
Remi werd onmiddellijk benoemd tot directeur van de lagere afdeling van het Klein Seminarie te Roeselare. Daarna was hij onderpastoor in de St-Amandusparochie te Beernem van 1946 tot 1955. Van 1955 tot 1962 was hij onderpastoor van St-Petrus & Paulus te Oostende en tevens Rector van de Kapucijnenkerk in Oostende. In 1962 werd hij pastoor van de St-Theresiaparochie in Bredene in opvolging van pastoor De Bouvery en met als onderpastoors o.m. E.H. Albert Duhein en E.H. van de Winckel. Vanaf 1974 was hij pastoor op rust in het rustoord St-Jozef te St-Michiels-Brugge. Zijn trouwe huishoudster heette Godelieve Debaene.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.811 personen (individuals, personnes) dd. 18 januari 2020 - site: http://lanssens.be