NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Alice Julia DENOO


Alice is één van de twee Denoo's die een straatnaam vernoemd naar hen gekregen hebben. De weg in de verkaveling tussen de Consciencestraat en de oude spoorwegbedding (De Groene 62) is de Alice Denoostraat (de andere straat is in Nederland, in IJmuiden, genaamd naar Herman de Noo, °Utrecht 18.03.1887).

Alice bleef ongehuwd. Ze was bazin van het grootouderlijke en ouderlijke café 'In de Statie' waar ook kolen en meststoffen verkocht werden. 'Moeder Alice' werd ze genoemd, en ze was de ongekroonde koningin van de Wijnendaalse Statiewijk. Op 10.08.1990 werd ze met bloemen en geschenken overladen naar aanleiding van het 120-jarig bestaan van haar café. In het boek 'Wijnendale 100' van Patrick Demarest wordt Alice betiteld als 'de legendarische cafébazin'. In haar tijd was 'In De Statie' bekend voor de vele foto's van Eddy Merckx aan de muren en de talloze versierde bierpotten. Het café was ook het lokaal van de spaardersclub en de kaartersclub 'Vermaak na Arbeid'.

Herberg De Statie werd gebouwd in 1870 in opdracht van de Oostendse geneesheer Adolf Janssens, die nauwe contacten onderhield met de adellijke families Matthieu de Wynendaele, de Potter d'Indoye en de Maere d'Aertrycke. Adolf anticipeerde op de aanleg van de spoorlijn Oostende-Torhout-Ieper-Armentières, die afgewerkt was in 1873. De spoorweg werd aangelegd precies op gelijke afstand tussen de rivaliserende kasteeldomeinen van Wijnendale en de Maere. Er werd een station gebouwd, er was café De Statie, en daarrond ontstond de Statiewijk, die later de wijknaam 'Wijnendale' kreeg, genoemd naar het kasteel.

Adolf Janssens verhuurde het café inclusief magazijn aan spoorwegbediende Louis Verhaeghe (grootvader aan moederszijde van Alice Denoo). Louis' dochter Eugenie Verhaeghe huwde met Leopold De Noo en ze namen de huur over. Leopold en Eugenie konden de eigendom kopen in 1926. Alice Denoo nam de herberg over van haar ouders in 1953 en werd eigenares in 1965. Ze vertelde vaak over de Tweede Wereldoorlog. In het begin van de oorlog werd een trein met munitie, die stilstond in het station van Wijnendale, gebombardeerd werd door de Duitsers. Eén van de wagons ontplofte en veroorzaakte grote schade voor de familie Denoo. Bij het einde van de oorlog was ze aan het werk in de keuken, toen een Engels vliegtuig de Duitsers bestookte. De kogels vlogen door de ramen, en haar rechtervoet werd doorboord. Alice verbleef toen een maand in een Roeselaars ziekenhuis en ze was voor de rest van haar leven verminkt aan haar voet. Een tweede ramp was de cafébrand in oktober 1981 na een blikseminslag. In 1995 verhuisde Alice met pijn in het hart naar het woonzorgcentrum Sint-Augustinus en ging het café dicht.
Enkele jaren later werd het café gesloopt. Op de plaats van café De Statie staan nu een weinig gebruikte kiosk en enkele woningen. Iets verderop, in het volledig gerenoveerde oude stationsgebouw dat de naam 'Wijnendaele Station' draagt, kreeg de horecafunctie een vervolg.

Alice's nicht Godelive Denoo baatte in dezelfde periode het andere café van Wijnendale uit, 'In Het Stadhuis, dat in 1991 overgelaten werd en nog steeds bestaat.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be