NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Adelbert-Joseph DENAUX


Adelbert werd op 13 juli 1964 tot priester gewijd. Hij is doctor in de theologie, licentiaat in de bijbelse filologie en kandidaat in de Germaanse filologie. Na zijn emeritaat bleef hij in Leuven wonen. Hij was er geestelijk directeur van het interdiocesane Leo XIII-seminarie. Vóór hij professor werd aan de K.U. Leuven, afdeling Bijbelwetenschappen, was Adelbert Denaux president van het Brugse Grootseminarie. Als Nieuw-testamenticus bouwde hij een grote reputatie op en heeft een indrukwekkende lijst publicaties op zijn naam.
Hij was ook al lange tijd actief op het vlak van de oecumene en is lid van ARCIC II (de officiële dialoogstructuur tussen de Anglican Communion en de Rooms Katholieke Kerk). In die hoedanigheid werd hij bv uitgebreid geïnterviewd op Radio 1 over een mogelijke toenadering tussen de beide Kerken, na het aantreden van de nieuwe paus Benedictus XIV. Adelbert Denaux heeft ook een competentie op gebied van sekten. Vandaar dat hij de eerste voorzitter werd van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties.

Persbericht «VATICAANSTAD 2004»
«Adelbert Denaux, professor emeritus aan de K.U. Leuven en priester van het bisdom Brugge, is door paus Joannes Paulus II benoemd tot lid van de internationale theologencommissie.
Die commissie is één van de belangrijkste adviescommissies van de Rooms-Katholieke Kerk. Zij stond in dat jaar 2004 onder het voorzitterschap van kardinaal Ratzinger en adviseerde de paus bij alle belangrijke theologische kwesties.»
Eén jaar later in 2005 werd kardinaal Ratzinger benoemd tot paus Benedictus XIV.

Persbericht dd 31.10.2007 in 'Het Nieuwsblad' van journalist Luc Fossaert
Brugse priester kandidaat als aartsbisschop Utrecht - Bisdom Brugge reageert 'zeer verwonderd' op bekendmaking.
Zowel in het ouderlijk huis als op het bisdom was de verrassing gisteren groot toen het bericht kwam dat de Brugse priester Adelbert Denaux (69) één van de kanshebbers is om de Nederlandse kardinaal Simonis op te volgen als aartsbisschop van Utrecht. Adelbert Denaux is in Brugge geboren. Hij stamt uit een familie met veertien kinderen, onder wie één geadopteerd kind. Hij werd in 1964 priester gewijd in Brugge en studeerde daarna in Leuven af als doctor in de Theologie, licentiaat Bijbelse Filologie en kandidaat Germaanse talen. Hij keerde in 1967 naar Brugge terug als professor aan het Grootseminarie, waar hij in 1981 tot rector werd benoemd. Hij behield die functie tot hij in 1992 vervangen werd door Eric Vanden Berghe. In 1992 verhuisde Denaux naar Leuven waar hij hoogleraar Bijbelse Studies werd aan de KUL.
Net een jaar geleden werd hij vrij verrassend benoemd tot decaan van de Katholieke Theologie van Tilburg en Utrecht. Zijn medewerkers noemen hem 'een bruggenbouwer' en iemand 'met een samenbindend vermogen.' Nederlanders noemen hem 'een wetenschappelijk zwaargewicht' en loven zijn West-Vlaamse roots waar 'kerk en geloof nog een vanzelfsprekende betekenis hebben.' Het bisdom Brugge reageert 'zeer verwonderd' op de bekendmaking. Adelbert Denaux was in 1984 al kandidaat-bisschop van Brugge.
Adelberts vader, Joris Denaux, was lang directeur van het Sint-Lodewijkscollege. Vele generaties in het vrij onderwijs werden religieus gevormd door de leerboeken catechese ('Heilige Bronnen' en 'Midden onder U') die hij samenstelde. Bij de familie wilde gisteren alleen broer Robrecht kort reageren. Net als de rest van de familie heeft hij geen weet van de kandidaatstelling van zijn broer. Hij wil wel kwijt dat 'de Nederlandse kardinaal Simonis niet bepaald als progressief bekendstaat en dat zijn broer dat evenmin is.'


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.291 personen (individuals, personnes) dd. 8 december 2018 - site: http://lanssens.be