NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Guilielmus ('Willem') DENO


Willem werd vermoord ! In 'Den Denderbode' van 27.12.1891 lezen we het vreselijke relaas. In die tijd was dit nieuws niet meer waard dan een klein artikel in het midden van de lokale krant. Tegenwoordig zou het anders zijn. Zie https://aalst.courant.nu/issue/DDB/1891-12-27/edition/0/page/2?query=deno

Misdaad te Leuven - Rond 9 ure 's avonds, stapte de genaamde Willem Deno, beestenkoopman, uit de herberg Neefs, op den steenweg van Tervueren, bij Berthem met eenen anderen persoon die hem afwachtte om samen naar eene andere herberg te gaan. Nauwelijks was die persoon aan dit gebouw gekomen, of een geweerschot weerklonk gevolgd van eenen scherpen schreeuw. De personen die zich in de herberg bevonden snelden toe naar den kant van waar het geschreeuw kwam en vonden er «Lamme Deno» uitgestrekt op den steenweg liggen, getroffen door een geweerschot onder den linker slaap.
Het schot was van nabij gelost. De dood was oogenblikkelijk.
Het schijnt dat diefstal de drijfveer der misdaad is. Eene geldtasch welke Deno gewoonlijk in den binnenzak van zijnen overjas droeg en welke eenig geld inhield, was verdwenen. Doch de moordenaar heeft geen tijd genoeg gehad om zijn slachtoffer gansch uit te plunderen, daar eene tweede geldtasch welke Deno in eenen verborgen zak zijner ondervest droeg, en eene som van 300 frank inhield gevonden is. De dader dier misdaad is onbekend. Het parket zoekt den dader op.

Voorlopig konden we nog niet achterhalen of de dader gevonden werd. Dat zou een interessant procesdossier opleveren.
Willem was niet gehuwd. Hij was huwelijksgetuige bij Joannes-Franciscus DENO (°03.07.1843) X Joanna-Maria CUMPS, die getrouwd zijn op 12.04.1866 in Bertem.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.488 personen (individuals, personnes) d.d. 1 januari 2023 - site: http://lanssens.be