NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Amant LAMSINS


Van Amant weten we dat hij talloze eigendommen had. We vinden ze uitvoerig terug in de penningkohieren van 1572, o. m. in 'Ten Joo'. Amant huwde in 1566, maar blijkbaar had hij geen (overlevende) kinderen, want door zijn broer werd er geprocedeerd om zijn erfenis: «Ghyselbrecht Colve, heescher contra ’t sterfhuis van Amant Lampsins, verweerdere, Daneel Lampsins compareert in persoone en renonchiert zijn cause ende recht dat hij zoude moghen hebben ande goedynghen van Amant Lampsins ende consenteert Ghyselbrecht Colve daerinne ghegoet ende gheerft te zijne.» Blijkbaar had Amant zijn hofstede gehypothekeerd bij Colve en kon hij zijn rente niet terugbetalen (Ferien Zwev., 26 nov. 1573).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be