NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Mayken VANDECAPELLE


Mayken is een cruciale figuur bij de reconstructie van de stamboom, want ze bleef kinderloos en Willem Lampsens (1602-1655) zal erven van haar. Willem moet dus een indirecte afstammeling zijn van haar. Dit is alleen mogelijk als Willem een afstammeling is van een broer van Cornelia's moeder (Neelkin Lamsins). Die broer is Joos (sr.) Lamsins. Hij had een zoon Joos (jr.) Lamsins, en die had als zoon de voornoemde Willem Lampsens. Willem erfde dus van de dochter van zijn groottante.
Het is uit een verkoopakte d.d. 04.05.1649 dat we weten dat Willem grond geërfd heeft van Mayken. In die akte verkoopt hij de bewuste grond aan Adriaen Van Haveskercke, de Heer van Zwevezele. De herkomst van die eigendom staat vermeld op het einde van die akte:
"De selve partye van lande den comparant toecommende ten title van cavele ende successye ten sterfhuuse van Mayken Vande Cappelle".

Let op de evolutie van de familienaam 'Lamsin'-'Lamsins'-'Lampsens'. Vervolgens waren de kinderen van Willem 'Lanssens'. Ze hebben vandaag een groot nageslacht dat begint in Koolskamp.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.459 personen (individuals, personnes) d.d. 3 augustus 2022 - site: http://lanssens.be