NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Hubertus Franciscus HUYGHEBAERT


De doopakte van Hubertus-Franciscus werd per vergissing opgeschreven in het kerkregister op een blad van het jaar 1787. In de marge werd bijgeschreven dat de bewuste akte behoorde bij het jaar 1790. Ook in het jaar 1790 werd een notitie gemaakt dat er een doopakte ontbrak die geschreven stond in het jaar 1787.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be