NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes DENOO


In 1844 moest de 19-jarige Joannes Denoo in Zwezezele loten voor de nationale militie: bij een laag nummer moest hij soldaat worden, bij een hoog nummer was hij vrijgesteld. Een loterij met enorme consequenties voor de oudste zoon van een landbouwer. Joannes viste uit de trommel het lage nummer 27, hij zat er in, hij moest naar het leger. In die tijd was het nog mogelijk - zoals met de conscrits in de tijd van Napoleon - om een legerdienst af te kopen. Vader Louis Denoo kon dit blijkbaar betalen. Hij liet op 29 april 1844 bij notaris Vuylsteke een akte van ruil opstellen, waarbij de legerdienst van zijn zoon overgenomen werd door dienstbode Felix Denolf die nummer 64 geloot had, en die daarmee vrijgesteld was. De kostprijs was 300 franc, gespreid te betalen over 8 jaar.

Joannes woonde in de Lichterveldestraat te Zwevezele waar hij boerde samen met zijn broers Carolus en Franciscus, en zijn zus Maria-Ludovica, allen ongehuwd. Hij schreef zijn familienaam in twee woorden: 'De Noo'. Op 26 april 1888 maakte hij zijn testament. Hierin laat hij al zijn bezittingen «aan mijne broeders en zuster Karolus franciscus en marie lowïse De Noo». Zijn broer Carolus schreef 14 dagen eerder een identiek testament.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be