NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Richard DE NOO


Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge d.d. 11 november 1924 werd beslist dat Richard officieel 'Gestorven voor België' is tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het vonnis lezen we dat hij soldaat was met immatriculatienummer 16890 bij het 3° regiment Lansiers, dat er voor hem geen overlijdensakte werd opgemaakt, en dat zijn overlijden 10 jaar na datum, conform de wet van 28 juli 1921, vastgelegd wordt op 23 december 1914 in Güstrow, Duitsland. Güstrow is een stad van 111.000 inwoners in het noorden van Duitsland, 150 km van Polen.

Richard's militair dossier hebben we opgezocht in het archief van de Krijgsmacht te Evere. Volgens het dossier was Richard vanaf de mobilisatie op 1 augustus 1914 aanwezig in het 3° regiment Lanciers als 'cavalier 2° klasse' (ruiter). Op 18 oktober 1914 is hij vermist, en er is geen verdere informatie. De naam Güstrow wordt nergens in het dossier vermeld, en evenmin is er enige verwijzing naar krijgsgevangenschap. Wel weten we dat 18 oktober 1914 geen gewone dag is, maar een historische datum, namelijk het begin van de veldslag aan de IJzer, die zou uitmonden in een 4 jaar durende loopgravenstrijd. Blijkbaar is Richard op die eerste aanvalsdag krijgsgevangen genomen en afgevoerd naar een kamp op 850 km van hier.

De krijgsgevangenschap wordt bevestigd in zijn bidprentje waarop staat «overleden in gevangenschap in Duitschland op Kerstdag van 't jaar 1914». Aangezien er geen overlijdensplaats vermeld wordt, en de datum van kerstdag 2 dagen later is dan in werkelijkheid, weten we dat Richards ouders slechts vaag geïnformeerd waren toen ze het bidprentje lieten drukken.

In Ruddervoorde zijn er - merkwaardig - twee gedenktekens voor de oorlogsslachtoffers 1914-1918, op een steenworp van elkaar. Eén is op het kerkhof (daarop staat een naam "Denoo J." die verwijst naar Arthur-'Josef' Denoo °21.12.1892), de andere is op de hoek Hofstraat-Torhoutsestraat, waarop "Denoo Richard" vermeld staat ('Denoo' geschreven in één woord).


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be