NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes LANSENS


Van Joannes vinden we slechts één spoor terug: hij wordt vermeld in de fiches over de soldaten van Napoleon in het VVF Oostende. Volgens deze informatie deed hij eerst vervangende legerdienst voor een zekere Jean De Meulenaere uit Koolskamp, en werd hiervoor op 26 germinal XII (16 april 1804) ingelijfd bij het 45° regiment. Nog vóór zijn inlijving werd hij op 7 ventose XII (27.02.1804) veroordeeld wegens weerspannigheid.
Later werd hij aangeduid voor het actief leger van zijn geboortejaar, m.a.w. hij moest nog zijn eigen legerdienst vervullen! Dit gebeurde in het 21° regiment dragonders te Vincennes, en het is niet goed afgelopen: Joannes deserteerde op 19.09.1807, werd teruggebracht op 02.10.1807 en kreeg hiervoor op 19.10.1807 vijf jaar dwangarbeid. Na dit vonnis hebben we niets meer van hem teruggevonden.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be