NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Joannes Albertus LANSSENS


Joannes, in de akten 'Jean' genoemd, en soms ook 'Joseph' is geboren als 'Lanssens', maar op de geboorteakte ondertekende de vader met 'Lanssen'. Alle overige familieleden heten trouwens 'Lanssen'.

Joannes studeerde voor priester, en op 26 juli 1813, als seminarist, weigerde hij in Gent om de bisschopsbenoeming van de la Brue te aanvaarden. Hiervoor werd hij samen met 70 andere seminaristen tot 8 mei 1814 opgesloten in het fort van Wezel aan de Rijn in Duitsland. De helft van deze groep is tijdens de gevangenschap overleden aan ziektes zoals tyfus en 'rode loop'. De namen van alle gevangenen staan op een gedenksteen in de St-Baafskathedraal in Gent. Joannes was bij de overlevenden, en werd op 21.12.1819 in Gent tot priester gewijd door bisschop de Broglie.
Op 24.01.1820 werd Joannes onderpastoor in Essene (Affligem, bisdom Gent); in 1822 werd hij onderpastoor te Oostrozebeke; in 1825 onderpastoor te Zwevegem; op 27.06.1826 onderpastoor in Ichtegem (bisdom Brugge); op 21.12.1826 onderpastoor in Olsene (Zulte, bisdom Gent); op 25.06.1828 pastoor in Sint-Jacobskapelle (Diksmuide, bisdom Brugge) tot hij in november 1830 uit zijn ambt ontheven werd wegens 'schismatieke opvattingen' zoals het opdragen van de mis in de moedertaal (bronnen: odis.be; 'Biografisch repertorium van de priesters uit het bisdom Gent 1802-1977', in het VVF Oostende).

Blijkbaar was hij niet de vrome figuur die normaal met het ambt van pastoor geassocieerd wordt. Uit een boek: 'La vie tumultueuse de l'Abbé Helsen 1791-1842', geschreven door Jacques Willequet kunnen we citeren: "... Lanssen s'impose, on va le voir, avec toute la fureur d'un caractère violent et déséquilibré. S'il faut en croire la presse catholique, Jean Albert Lanssen, âgé de 39 ans en 1834, était originaire de Roulers où son père était serrurier. S'étant tourné vers l'état ecclesiastique, il devint curé de Sint-Jacobs-Kapelle près de Dixmude, mais il eut des ennuis avec ses supérieurs, sans doute parce-qu'il s'était mis en ménage avec une jeune paysanne, mère de deux enfants." Samengevat: "Joannes had een gewelddadig en onevenwichtig karakter, en kwam in conflict met zijn superieuren toen hij een verhouding begon met een jonge gehuwde boerin met 2 kinderen".

Op 10.07.1834 veroordeelde het assisenhof in Brugge «Jean-Albert Lansen, prêtre catholique apostolique, domicilié à Bruxelles» voor «suppression d'enfant» (= een kind 'verwijderen'). Van dit assisenproces is een omvangrijk dossier bewaard in het rijksarchief te Beveren. We lezen dat een zekere Barbara-Theresia D'Hooghe, die blijkbaar bij hem inwoonde, in zijn woning op vrijdag 1 november 1833 een kind van het vrouwelijk geslacht gebaard heeft. De volgende dag heeft ze dit kind meegegeven met Amelie Degraeve, die het plaatste bij Charles Verhaeghe in Vlamertinge, waar het overleden is.
Zowel Joannes als Barbara-Theresia waren eerst (samen ??) voortvluchtig naar Brussel, maar ze werden opgespoord en verschenen aangehouden voor de rechtbank.
Joannes werd vrijgesproken dat hij zou aangezet hebben tot het misdrijf, maar wordt schuldig verklaard dat hij op de hoogte was, en assistentie verleend heeft. Voor deze medeplichtigheid kreeg hij zes maanden gevangenisstraf. Na zijn straf vestigde hij zich in Brugge, waar hij beschreven wordt als 'ongehuwd' en 'zonder beroep'. Hij was dus geen pastoor meer, hoewel we in het bisschoppelijk archief van Brugge lezen dat hij op 16.03.1836 zijn dwalingen herroepen heeft.

Ook op oudere leeftijd is het niet goed verlopen. We vonden nog twee dossiers over hem in het rijksarchief te Beveren bij de processen van de 'Regtbank van Eersten Aenleg' te Brugge. Joannes was dan 63 jaar. Volgens het dossier was hij een maand tevoren, op 21.09.1857, veroordeeld door de Politierechtbank te Brugge tot 3 dagen gevangenisstraf, 11 francs boete, en de gerechtskosten wegens: "bruits et tapages injurieux troublant la tranquillité des habitants le 13 et le 16 septembre 1857". Lawaai, slagen en scheldwoorden: dit bewijst zijn driftig karakter zoals in het citaat hierboven. Nu staat hij hier op zaterdag 31 oktober 1857 in beroep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, die vindt dat de uitgesproken sanctie niet voldoende is! Joannes krijgt 8 dagen gevangenisstraf, 20 franc boete, en 20 francs 15 centimes gerechtskosten. Hij weigert dan nog om zich vrijwillig bij de gevangenis aan te bieden en het komt tot een arrestatie op zondag 8 november. Zijn persoonsbeschrijving krijgen we erbij: 63 jaar, zonder beroep, ongehuwd, 1 meter 67, kastanjekleurig haar, grijze ogen, laag voorhoofd, dikke neus, grote mond, ronde kin, gezonde gelaatskleur en getaand gezicht.

Nauwelijks 4 maanden daarna - op zaterdag 6 maart 1858 - is het weer prijs. Joannes-Albertus Lanssen, geboren in Rousselaere, bijzonderling (d.w.z. zonder beroep) wordt veroordeeld tot 6 maenden gevang, 100 fr. boete, 11 fr. gerechtskosten, en 5 jaar ontzetting uit zijn burgerrechten. Het misdrijf: twee lasterlijke brieven waarin Jean de echtgenoten Felix Allaert en Isabella Deboysere beschuldigt van slagen op zijn persoon, van moord op één van hun kinderen, en van onvrijwillige doodslag op een ander kind van hen. De straf wordt uitgezeten in "Het Pandreitje" van maandag 22 maart tot zaterdag 18 september 1858. Opnieuw is er een persoonsbeschrijving: zijn haar is nu grijs en zijn neus is scherp, maar de overige kenmerken zijn identiek.
Hierna hield Jean zich nog 12 jaar gedeisd, tot aan zijn overlijden op 75-jarige leeftijd.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be