NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: David-'Victor' LANSSEN


Algemeen bekend als 'Victor Lanssen', maar in feite geboren 'David-Victor Lanssen'. Over Pastoor Victor Lanssen bevindt zich een publicatie in de bibliotheek van de provincie West-Vlaanderen.

Victor werd priester gewijd te Brugge op 7 november 1869. Zijn eerste opdracht was 'bewaker' in het Het Klein Seminarie in Roeselare. Na 12 jaar werd hij op 17 november 1881 hulppriester bij Deken Decoster te Oostende, en enkele maanden later op 11 juni 1882, onderpastoor in de Sint-Pieterskerk te Oostende. Nog 9 jaar later werd hij pastoor: eerst op 9 december 1891 te Leffinge, dan op 6 juni 1899 te Eernegem, waar hij op 60-jarige leeftijd overleed en ook begraven werd.

In de Thouroutnaar van 10.06.1899 lezen we hoe pastoor Victor Lanssen 'met al den mogelijken luister' plechtig ingehaald werd in Eernegem. Deze typische beschrijving leert ons hoe een nieuwe pastoor in die tijd ontvangen werd als een staatshoofd.
«De nieuwe pastoor, die van Leffinge kwam, werd op 6 juni 1899 om 10u30 aan de grens van de parochie op de Moerdijk opgewacht door enkele ruiters en 25 leden van de fietsclub 'De Zwaluw'. Door hen werd hij begeleid naar het Stationsplein, waar de deken van Gistel om 11u00 in een rijtuig arriveerde, en waar de stoet stond opgesteld. Deze stoet werd gevormd uit niet minder dan 31 groepen.» ... opsomming van de groepen ... «Onder het spelen van muziek en het zingen van lofzangen op de praalwagens zette de stoet zich in beweging. Langs de kant van de weg stonden de mensen te juichen. De plechtigheid in de kerk duurde tot 11u45, waarna het geestelijk gedeelte van de stoet de pastoor tot aan het klooster begeleidde. Daar werd een gastmaal aangericht, waar ook de notabelen van de gemeente op aanwezig waren.»

Op 30 maart 1902 werd in Eernegem een vereniging van oud-soldaten opgericht. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog moesten nog komen, dus dit was geen vereniging van oudstrijders; het was een vereniging vòòr het katholicisme en het koningshuis en tégen de socialisten. Pastoor Lanssen was aalmoezenier, en in zijn Liber Memorialis, dat zich bevindt in het archief van de pastorie, schrijft hij het volgende:
«Stichting van de maatschappij der Leopoldisten of oud soldaten van Leopold-I. Ten getalle van 62 komen zij onder de geleide van het muziek ter Hoogmis. Het gildhof is de vergaderplaats van de maatschappij en de heer Pastor is aalmoezenier. Dit werk is gesticht om met den geest der vaderlandsliefde en koningsgezindheid, den geest van godsdienst, orde te bewaren tegenover het opkomende socialismus.»

Biografische schets
02.07.1869: subregent aan het klein seminarie te Roeselare.
07.11.1869: priester gewijd te Brugge.
08.11.1869: eremis in de kerk van het klein seminarie.
10.12.1870: hij wil naar het Amerikaans seminarie te Leuven - bisschop Faict weigert.
01.03.1880: hij krijgt toelating om met de grote vakantie naar het klooster te gaan.
24.08.1881: deservitor te Bekegem, Sint-Amandskerk.
17.11.1881: coadjutor te Oostende, Sinten-Pieters- en Pauwelskerk.
11.06.1882: onderpastoor te Oostende, Sinten-Pieters- en Pauwelskerk.
09.12.1891: pastoor te Leffinge, O.L.Vrouwekerk.
06.06.1899: pastoor te Eernegem, Sint-Medaarskerk. Er na een langdurige ziekte overleden.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 23.589 personen (individuals, personnes) dd. 24 maart 2019 - site: http://lanssens.be