NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: David 'Victor' LANSSEN


Algemeen bekend als 'Victor Lanssen', maar in feite geboren 'David-Victor Lanssen'. Over Pastoor Victor Lanssen bevindt zich een publicatie in de bibliotheek van de provincie West-Vlaanderen.

Victor werd priester gewijd te Brugge op 7 november 1869. Zijn eerste opdracht was surveillant in het Het Klein Seminarie in Roeselare. Na 12 jaar in het Klein Seminarie werd hij benoemd tot deservitor te Bekegem (24.08.1881). Op 17 november 1881 werd hij hulppriester bij deken Decoster te Oostende, en enkele maanden later op 11 juni 1882, onderpastoor in de Sint-Petrus- en Pauluskerk te Oostende. Nog 9 jaar later werd hij pastoor: eerst op 9 december 1891 te Leffinge, dan op 6 juni 1899 te Eernegem, waar hij op 60-jarige leeftijd overleed en ook begraven werd.

Volgens NVA-politicus Jef Bogaert uit Zedelgem werd hij weggehaald uit het Klein Seminarie omwille van zijn Vlaamsgezindheid. Hij maakte deel uit van de groep priesters die sommigen omschrijven als de Blauwvoet-Martelaars. Na "De Groote Stooringe" zorgde superior Henri Delbar er voor dat deze groep weggepromoveerd werd: de "flamingantische" leraars Hugo Verriest, (vervanger) Amaat Vyncke, Alfons Van Hee (die vervangen was door Amaat Vyncke), Joseph Axters in 1876-1877, Emiel Demonie in 1879, Victor Lanssen in 1881. Het zijn mensen uit die groep die later De Swighende Eede stichten.

In de Thouroutnaar van 10.06.1899 lezen we hoe pastoor Victor Lanssen 'met al den mogelijken luister' plechtig ingehaald werd in Eernegem. Deze typische beschrijving leert ons hoe een nieuwe pastoor in die tijd ontvangen werd als een staatshoofd. «De nieuwe pastoor, die van Leffinge kwam, werd op 6 juni 1899 om 10u30 aan de grens van de parochie op de Moerdijk opgewacht door enkele ruiters en 25 leden van de fietsclub 'De Zwaluw'. Door hen werd hij begeleid naar het Stationsplein, waar de deken van Gistel om 11u00 in een rijtuig arriveerde, en waar de stoet stond opgesteld. Deze stoet werd gevormd uit niet minder dan 31 groepen.» ... opsomming van de groepen ... «Onder het spelen van muziek en het zingen van lofzangen op de praalwagens zette de stoet zich in beweging. Langs de kant van de weg stonden de mensen te juichen. De plechtigheid in de kerk duurde tot 11u45, waarna het geestelijk gedeelte van de stoet de pastoor tot aan het klooster begeleidde. Daar werd een gastmaal aangericht, waar ook de notabelen van de gemeente op aanwezig waren.»

Op 30 maart 1902 werd in Eernegem een vereniging van oud-soldaten opgericht. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog moesten nog komen, dus dit was geen vereniging van oud-strijders; het was een vereniging vóór het katholicisme en het koningshuis en tégen de socialisten. Pastoor Lanssen was aalmoezenier, dus het omgekeerde van de houding die door Jef Bogaert beschreven wordt. In zijn Liber Memorialis, dat zich bevindt in het archief van de pastorie, schreef Victor Lanssen het volgende: «Stichting van de maatschappij der Leopoldisten of oud soldaten van Leopold-I. Ten getalle van 62 komen zij onder de geleide van het muziek ter Hoogmis. Het gildhof is de vergaderplaats van de maatschappij en de heer Pastor is aalmoezenier. Dit werk is gesticht om met den geest der vaderlandsliefde en koningsgezindheid, den geest van godsdienst, orde te bewaren tegenover het opkomende socialismus.»

Biografische schets
02.07.1869: subregent aan het klein seminarie te Roeselare.
07.11.1869: priester gewijd te Brugge.
08.11.1869: eremis in de kerk van het klein seminarie.
10.12.1870: hij wil naar het Amerikaans seminarie te Leuven - bisschop Faict weigert.
01.03.1880: hij krijgt toelating om met de grote vakantie naar het klooster te gaan.
24.08.1881: deservitor te Bekegem, Sint-Amandskerk.
17.11.1881: coadjutor te Oostende, Sint-Petrus- en Pauluskerk.
11.06.1882: onderpastoor te Oostende, Sint-Petrus- en Pauluskerk.
09.12.1891: pastoor te Leffinge, O.L.Vrouwekerk.
06.06.1899: pastoor te Eernegem, Sint-Medaarskerk. Er na een langdurige ziekte overleden op 11.11.1904.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.851 personen (individuals, personnes) d.d. 7 mei 2024 - site: http://lanssens.be