NAMEN-NAMES-NOMS  | HOME  | EMAIL  naar  ( to / à )  |
Paul Lanssens

LANSSENS - DENOO - MEIRE  STAMBOOM
genealogie - genealogy - généalogie
Lanssens - Lansens - Lanssen - Lansen - Lamsens         Denoo - Deno - Denaux         Meire

»»» voor elke aanvulling of probleem: mail naar Paul Lanssens    -    Pour tout complément ou problème: mail à Paul Lanssens «««


Notities bij: Mayken LAMPSENS


Daer is een kyndeke kersten geworden ende was genaamt Mayken ende was het kyndt van Jan Lampsens ende Betken syn uxor, filia Lauereyns ende Magdalena Claysens ofte Everboucts. Het hedde peeters ende meeters Joris Van ...., hooftman van prochie van Westcappelle ende Catharina Verscheure uxor Lauereyns Verscheure oom van Betken.


Stamboom (genealogie/genealogy/généalogie) Lanssens-Denoo: 24.814 personen (individuals, personnes) d.d. 14 februari 2024 - site: http://lanssens.be